Close

La nostra essència

MISSIÓ

Garantir el dret a una salut i una educació inclusives, equitatives i de qualitat, així com l’empoderament de la dona, a Mali a través del suport a associacions i iniciatives locals.

VALORS

Coet vermell

Emprenedoria juvenil


Promovem el canvi que volem veure al món.
We Dream & We Act.

Lupa i documentació

Transparència


Rendim comptes amb totes les nostres col·laboradores.

Radar sobre mapa de Mali

Protagonisme local


Tots els nostres projectes són liderats per associacions i personal local professional.

Mà sosté planeta Terra

Sostenibilitat 


Treballem amb estructures públiques i comunitàries perquè l’impacte generat es mantingui a llarg termini.

FILOSOFIA

 

Aquest proverbi bambara, una de les cultures de Mali, se’ns ha repetit constantment durant el nostre dia a dia al país de la terra vermella. El significat va més enllà de la seva traducció —«a poc a poc, l’ocell fa el seu niu»—; és un recordatori que la suma de petits esforços construeix realitats, que no importa la nostra mida: totes podem ser generadores del canvi.

Un ocell dins d'un niu i un proverbi bambara