Close

MUSO JIGIFA: Formació professional i inserció laboral per a dones

A Mali, el 82 % de les persones que ni treballen ni estudien són dones. La privació dels drets a l’educació i a l’ocupació assalariada és una de les causes estructurals que impedeix la seva emancipació.

Per aquest motiu, des del 2021 i amb l’associació maliana Iniciatives Voluntàries per la Infància a Mali (IVEM, per les seves sigles en francès) i el suport de la Fundació Nous Cims, implementem el projecte Muso Jigifa (l’esperança de les dones, en bambara).

Aquest projecte porta la defensa del dret a l’educació més enllà de la infància, ja que forma 8 dones sense estudis ni feina remunerada i les acompanya en la seva entrada al món laboral. L’objectiu és que adquireixin una autonomia financera imprescindible per la seva independència personal.

 

D’una banda, les dones participen en una formació professional en costura durant tres anys i, d’altra banda, en un curs d’alfabetització perquè aprenguin a llegir, escriure i fer operacions matemàtiques bàsiques.

Durant el 2023, també realitzen pràctiques professionals i càpsules formatives en comptabilitat i tècniques de comerç per millorar les competències que afavoriran la seva inserció laboral. Així mateix, amb l’objectiu que puguin rebre els seus propis encàrrecs, en finalitzar el projecte es farà entrega d’una màquina de cosir.