Close

MUSO JIGIFA: Formació professional per dones

A Mali, el 82 % de les persones que ni treballen ni estudien són dones. La privació dels drets a l’educació i a l’ocupació assalariada és una de les causes estructurals que impedeix l’emancipació de les dones.

Per aquest motiu, des del 2021, amb l’associació maliana IVEM i el suport de la Fundació Nous Cims implementem el projecte Muso Jigifa (l’esperança de les dones, en bambara).

 

Aquest projecte porta la defensa del dret a l’educació més enllà de la infància, ja que forma 8 dones sense estudis ni feina remunerada i les acompanya en la seva entrada al món laboral per tal que adquireixin una autonomia financera imprescindible per la seva independència personal.

 

D’una banda, les dones participen en una formació professional en costura durant tres anys i, d’altra banda, en un curs d’alfabetització perquè aprenguin a llegir, escriure i fer operacions matemàtiques bàsiques.